Skip to main content

Netwerk Federale Diversiteit

Op 11 maart 2005 vond de 1ste Vergadering 'Netwerk Diversiteit' van de Federale Overheidsdiensten plaats onder het voorzitterschap van de Cel Diversiteit van FOD P&O.

Een jaar later, op 28 maart 2006 ondertekende een 20-tal Federale Overheidsdiensten het Handvest Diversiteit van de federale Overheid.

In 2013 organiseerde het netwerk de 1ste “Federale dag van de diversiteit” met de focus op personen met een handicap.

In het najaar van 2014 werd de interfederale Stuurgroep Diversiteit opgericht. Het Netwerk Federale Diversiteit wordt in de Stuurgroep Diversiteit vertegenwoordigd door de voorzit(s)ter en een vicevoorzitter van het netwerk.

Samenstelling van het Netwerk Federale Diversiteit 

Het Netwerk Federale Diversiteit is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale organisaties (+ Federale Politie en Brandweer Brussel).

Opdracht van het Netwerk Federale Diversiteit

Het Netwerk Federale Diversiteit geeft ondersteuning en vorm aan de projecten van de Stuurgroep Diversiteitmanagement bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zoals bepaald in het Federaal Regeerakkoord van 2014 en het Strategische Plan Diversiteit 2015-2018 en waakt over de goede uitvoering van dit beleid.

Het Federaal Regeerakkoord 2014 legt de focus op bepaalde doelgroepen zijnde:

 • personen met een handicap
 • personen met een migratieachtergrond
 • gender(gelijkwaardigheid).
       

Het Netwerk Federale Diversiteit werkt rond de volgende thema’s:

 • communicatie
 • diversiteit
 • Federale Dag van de Diversiteit.
              

Het Netwerk Federale Diversiteit kan ook werkgroepen initiëren rond andere beschermde criteria zoals:

 • leeftijd, burgerlijke staat, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst
 • de bestrijding van racisme, seksisme en xenofobie
 • en andere.

 

Projecten

Federale dag van de Diversiteit

Nieuwsbrieven

Vergaderingen

Het Netwerk Federale Diversiteit komt op uitnodiging van de voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit trimestrieel samen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 28 november 2019.