Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Federaal netwerk Diversiteit

Het federaal netwerk Diversiteit bestaat sinds 11 maart 2005. Het is een netwerk van diversiteitsdeskundigen van talrijke federale organisaties, ook gekend als ‘diversiteitsverantwoordelijken’. Het werkt projecten en acties uit rond diversiteit in gevarieerde thema’s als handicap, gendergelijkheid, origine en culturele diversiteit. Het netwerk leidt sensibiliserings- en communicatieacties en zorgt voor het promoten van goede praktijken, dankzij bijvoorbeeld de jaarlijkse Federale Dag van de Diversiteit.

Het netwerk wordt actief ondersteund door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), die deze federale synergie bevordert met financieringen, samenwerkingstools, organisatorische steun en expertise.

Logo federaal netwerk Diversiteit

Het netwerk neemt ook deel aan de stuurgroep Diversiteit die de strategische doelstellingen vastlegt en de actieplannen evalueert.

Logo stuurgroep federale diversiteit

Projecten

Bekijk de verschillende projecten op in de rubriek 'Activiteiten'.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 06 oktober 2021.