Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Netwerken

Om de federale communicatoren een platform voor uitwisseling van ideeën en wederzijdse ondersteuning te bieden, beheren en animeren de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Personeel en Organisatie samen de volgende netwerken:

Er bestaat een elektronisch platform voor kennisuitwisseling beConnected, een groep COMMnet-KMnet op LinkedIn en er zijn uiteraard ooknetwerken voor communicatieprofessionals die niet door de federale overheid georganiseerd worden.

Pagina laatst gewijzigd op 22 maart 2021.