Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

COMMnet, het netwerk van federale communicatoren

COMMnet is het netwerk van de federale personeelsleden die actief bezig zijn met communicatie. Het telt zowat 600 leden uit tachtig federale diensten.

De leden van COMMnet komen een vijftal keer per jaar samen tijdens activiteiten georganiseerd rond thema's over communicatie.

Doelstellingen

Via COMMnet kan je:

 • je ontwikkelen: tendensen volgen, competenties ontwikkelen en deze ten dienste stellen van je organisatie
 • elkaar ontmoeten: in contact komen met collega’s en professionals uit de communicatiesector
 • ervaringen delen: goede praktijken uitwisselen en ervaringen delen met collega’s van andere federale organisaties en samen een gemeenschappelijk COMM-beleid voor de hele federale overheid uitbouwen.

Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten, kan je als lid ook deelnemen aan interdepartementale werkgroepen en krijg je de volgende hulpmiddelen en diensten ter beschikking:

 • een COMMnet-KMnet LinkedIn groep om aan discussies deel te nemen, vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en het professioneel netwerk uit te breiden
 • een ruimte op beConnected, eCOMMnet, om documenten op afstand te delen
 • advies over en begeleiding bij communicatieprojecten
 • praktische gidsen: COMM Collection
 • raamcontracten voor communicatieprojecten.

Activiteiten

Elk jaar stelt COMMnet een programma samen rond actuele thema’s. Er worden verschillende formules aangeboden:

 • ontmoetingen, om in een plenaire bijeenkomst een actueel thema te ontdekken met de inbreng van deskundigen
 • workshops, om in kleine groepen technieken of methodes aan te leren en ervaringen te delen
 • intervisies, om een onderwerp uit te diepen aan de hand van de uitwisseling van concrete problemen en ervaringen
 • een ontdekkingsdag, om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
 • ...

Producten en diensten COMM

Binnen de federale administratie bestaan er verschillende producten en diensten ter ondersteuning van de federale communicatoren. Het ontwikkelen van een website, begeleiding bij het uitwerken van een strategisch communicatieplan, ondersteuning bij het uitwerken van een informatiecampagne, huur van zalen…Er bestaan verschillende mogelijkheden.

Lid worden

Alle federale personeelsleden die actief bezig zijn met communicatie, kunnen lid worden van COMMnet, ongeacht of ze behoren tot een FOD, POD, federale wetenschappelijke instelling, openbare instelling van sociale zekerheid of instelling van openbaar nut.

Geïnteresseerd? Wil je lid worden van COMMnet of wil je meer informatie? Neem dan contact op met communication@bosa.fgov.be.

Pagina laatst gewijzigd op 08 april 2021.