Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

COMMnetKern

COMMnetKern is het netwerk van de communicatieverantwoordelijken binnen de federale overheid.

Visie en missie

De COMMnetKern stimuleert het federale communicatiebeleid en ondersteunt de federale communicatoren.

Het netwerk wil:

  • een dynamische, professionele, coherente en efficiënte federale communicatie versterken
  • de federale identiteit bevestigen en versterken
  • transdepartementale communicatieprojecten op nationaal en internationaal vlak aanmoedigen,
  • het gebruik van instrumenten voor het meten van de efficiëntie van de communicatie aanmoedigen.

Samenstelling

De COMMnetKern bestaat uit vaste leden en gecoöpteerde leden.

Naar de  ledenlijst (XLSX, 22.26 KB)

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 april 2022.