Skip to main content

In het Staatsblad: bestuursovereenkomsten voor de FOD’s en POD’s

Datum: 

Het koninklijk besluit van 4 april 2014 dat de invoering van bestuursovereenkomsten in de FOD’s en POD’s veralgemeent, werd gepubliceerd. Het koninklijk besluit wijzigt:

  • het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De inhoud op Fedweb wordt aangepast tegen 1 juli 2014, datum van inwerkingtreding van het besluit. De gecoördineerde versie van de koninklijke besluiten is ook op die datum beschikbaar.   

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 23 juni 2014.