Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Sociale dienst

De sociale dienst is een dienst die geëxploiteerd wordt door een vzw of door de administratie en die ten dienste staat van alle personeelsleden van een bepaalde federale dienst.

Wie kan de hulp vragen van de sociale dienst?

Deze dienst staat in principe open voor:

  • alle personeelsleden (statutair, stagiair, contractueel, met verlof of afwezig)
  • in veel gevallen, de weduwe of de weduwnaar van een personeelslid
  • onder bepaalde voorwaarden, de gepensioneerde personeelsleden.

Waarvoor kan je een beroep doen op de sociale dienst?

Hieronder vind je voorbeelden van diensten die de sociale diensten verstrekken (het aanbod kan verschillen naargelang de sociale dienst):

  • het beheer van het personeelsrestaurant of een tegemoetkoming wanneer er geen eigen restaurant is, kinderopvang tijdens de vakanties, de toegang tot sportinfrastructuur
  • het organiseren van feestjes (sinterklaas), sport- of cultuurdagen
  • een tegemoetkoming voor vaccins en gezondheidszorg, in dringende situaties een financiële tegemoetkoming in de vorm van een lening, een gift of een voorschot op de wedde of het pensioen
  • het organiseren van cursussen ter voorbereiding van het pensioen
  • morele ondersteuning bij psychosociale problemen en bij mobbing
  • in veel gevallen, een verzekering inzake hospitalisatie en gezondheidszorgen aan interessante voorwaarden.

Meer info

De contactgegevens van de sociale dienst vind je op het intranet van je eigen organisatie of door contact op te nemen met je personeelsdienst of stafdienst P&O.

Pagina laatst gewijzigd op 30 juni 2011.