Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

e-Procurement

Met behulp van de e-Procurementapplicaties kunnen alle procedures en transacties m.b.t. overheidsopdrachten online verricht worden. In totaal hebben overheidsaankopers en ondernemingen toegang tot vijf modules. Een tool voor administratieve vereenvoudiging die snel en doeltreffend werkt dus!

Sedert eind juli 2014 is er een nieuwe module "Gebruikersbeheer", waarin alle e-Procurementapplicaties geïntegreerd zitten. Zo krijgt men één enkel toegangspunt tot de applicaties. Belangrijkste voordelen: meer flexibiliteit en toegenomen gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers. Zij hoeven zich voortaan slechts eenmaal te registreren en kunnen daarna vlot tussen de verschillende applicaties navigeren.

e-Procurement: voor wie, waarvoor?

e-Procurement stelt overheidsaankopers (federale, regionale en lokale overheidsdiensten) en ondernemingen gratis applicaties ter beschikking waarmee ze online processen en transacties kunnen beheren die verband houden met overheidsopdrachten:

  • elektronisch publiceren en raadplegen van overheidsopdrachten (e-Notification)
  • elektronisch indienen en openen van offertes/aanvragen tot deelneming met aanmaak van het PV van opening (e-Tendering)
  • online beheer van en bestellen uit productencatalogi (e-Catalogue)
  • de offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch beoordelen en gunnen (e-Awarding)
  • omgekeerde elektronische veiligen (e-Auction).

Doelstellingen: het verbeteren van de doeltreffendheid en de transparantie van de aankoopprocedures, het bevorderen van de concurrentie tussen de deelnemers en het bijdragen tot duurzame ontwikkeling door het terugdringen van papieren procedures.

Naar een sterker gebruik van e-Procurement

Sinds 1 juli 2013 zijn de nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten en de omzendbrief rond het gebruik van de applicaties e-Procurement door de federale overheidsdiensten integraal van kracht. De nieuwe maatregelen, die het gebruik van de applicaties e-Procurement veralgemenen, zijn van toepassing op de overheidsopdrachten van de federale overheid:

  • De opdrachten geplaatst via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarvan het bedrag tussen € 31.000 incl. BTW en € 85.000 excl. BTW ligt, moeten verplicht gepubliceerd worden in de Free Market (module van e-Notification waarmee men vrijwillig overheidsopdrachten kan bekendmaken die niet aan bekendmakingsvoorschriften zijn onderworpen).
  • De e-Auction-toepassing wordt het referentieplatform voor het gebruik van elektronische veilingen in een overheidsopdracht (enkel voor aanbestedingen).
  • Het publiceren van de catalogus met prijslijst op e-Catalogue wordt verplicht voor alle raamovereenkomsten, afgesloten met één enkele deelnemer, waarbij de gunningsprocedures beperkt blijven tot het plaatsen van bestellingen door de partijen die er gebruik van maken, op basis van de voorwaarden van de raamovereenkomst.
  • Voor de federale diensten die gebruik maken van de Fedcom-toepassing moeten de bestelbonnen aangemaakt worden vanuit e-Catalogue en vervolgens geëxporteerd worden naar Fedcom.
  • De FOD P&O moet om de drie maanden een stand van zaken opmaken van het gebruik van elektronische technologieën op het vlak van overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zijn verplichtvoor de FOD’s, POD’s, Wetenschappelijke Instellingen, het Ministerie van Defensie en de Koninklijke Munt. Ze worden sterk aanbevolen voor ION's en OISZ.

e-Procurement op je website

Staat er op het portaal/de website van je organisatie nog geen logo en link naar e-Procurement ? Dan kun je het logo hieronder downloaden en kun je het op je website plaatsen om het gebruik van e-Procurement voor je overheidsopdrachten te promoten

Hieronder kan je de logo's downloaden:

PNG  logo PNG (PNG, 48.44 KB)
EPS  logo EPS (ZIP, 1.32 MB)

 

Pagina laatst gewijzigd op 20 februari 2018.