Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

e-Procurement: elektronische overheidsopdrachten voor overheden en ondernemingen (uitgave 2013)

Date: 

De FOD Personeel en Organisatie ontwikkelt en ondersteunt tools voor het informatiseren van overheidsopdrachten  (e-Procurement).

Met de tools van e-Procurement kan je alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online uitvoeren. Er zijn 5 modules beschikbaar voor overheidsaankopers en ondernemingen:

  • e-Notification
  • e-Tendering
  • e-Catalogue
  • e-Awarding
  • e-Auctions

De brochure geeft een overzicht van de gratis voordelen die elk van deze modules biedt aan aankopers en ondernemingen.

De gedrukte versie van de brochure kan je aanvragen bij: e.proc@publicprocurement.be.

Pagina laatst gewijzigd op 20 februari 2018.