Skip to main content

e-Procurement: elektronische overheidsopdrachten voor overheden en ondernemingen (uitgave 2013)

Date: 

De FOD Personeel en Organisatie ontwikkelt en ondersteunt tools voor het informatiseren van overheidsopdrachten  (e-Procurement).

Met de tools van e-Procurement kan je alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online uitvoeren. Er zijn 5 modules beschikbaar voor overheidsaankopers en ondernemingen:

  • e-Notification
  • e-Tendering
  • e-Catalogue
  • e-Awarding
  • e-Auctions

De brochure geeft een overzicht van de gratis voordelen die elk van deze modules biedt aan aankopers en ondernemingen.

De gedrukte versie van de brochure kan je aanvragen bij: e.proc@publicprocurement.be.

Pagina laatst gewijzigd op 20 februari 2018.