Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Overheidsopdrachten

 

Of je nu kantoorbenodigdheden of –meubilair aankoopt, of je organiseert een evenement of je wil een folder publiceren: je bent met overheidsopdrachten bezig. Voor vele federale personeelsleden zijn de overheidsopdrachten onbekend terrein.  Nochtans houden elke dag opnieuw honderden collega’s zich hiermee bezig.

Een overheidsopdracht is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming met het oog op de uitvoering van werken, leveringen of diensten.

Het is de bedoeling een ”beste koop” te sluiten waarbij men het best mogelijke product wil verwerven, voor de commercieel interessantste prijs.

Wie is bevoegd?

Vooraleer je een overheidsopdracht start, moet je over de juiste budgetten beschikken.

In elke overheidsdienst wordt bepaald wie de bevoegdheid heeft om voor bepaalde bedragen te tekenen. Wend je tot die personen als je iets wil aankopen.  Zij zullen je vragen naar de geschatte kostprijs van je project of product.

Ondersteuning

De federale overheid voorziet een aantal hulpmiddelen voor wie een overheidsopdracht moet uitvoeren. Zo zijn er groepscontracten afgesloten met leveranciers binnen een aantal domeinen door enerzijds de cel FOR van de DG Federal Accountant en Procurement bij de FOD BOSA en anderzijds binnen het kader van het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA)

De voordelen van deze groepsaankopen zijn:

 • dat je tijd uitspaart want je moet geen nieuwe procedure meer voeren
 • dat je aankoopmedewerkers meer tijd krijgen om zich bezig te houden met specifieke aankopen binnen de core business van de eigen entiteit
 • dat je geld uitspaart d.m.v. de schaalvoordelen die ontstaan omdat alle federale diensten dezelfde contracten gebruiken; je koopt dus aan voor de meest competitieve prijzen
 • ten slotte kun je een beroep doen op een aantal online standaarddocumenten, zoals bestelbrieven.

In veel gevallen kan je je bestellingen plaatsen via het E-Catalogue platform, waardoor de bestelling en het goedkeuringsproces volledig elektronisch verlopen.

Voor elke fase van de procedure bestaan er online boordtabellen (checklists) en typedocumenten die je kan gebruiken als je een aankoopprocedure doet.

e-Procurement

Meer info over e-Procurement op deze pagina.

Keuze van de procedure

Er bestaan verschillende procedures om een overheidsopdracht te starten. Onder andere het bedrag van je project of product beïnvloedt de keuze van de procedure.

De verschillende procedures zijn

 • de open offerteaanvraag
 • de beperkte offerteaanvraag
 • de open aanbesteding
 • de beperkte aanbesteding
 • de onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2019.