Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Evaluatie: ondersteuning competentieontwikkeling evaluatoren (RVA)

Organisatie

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA).

Thema

Evaluatie.

Korte beschrijving

De RVA heeft een team METS-begeleiders opgericht (Methodologie - Team - Support) om de evaluatoren te begeleiden en te ondersteunen in het kader van de evaluaties.

Doelgroep

Alle evaluatoren.

Doel

De evaluatoren begeleiden en ondersteunen voor een optimale toepassing van de evaluaties via competentieontwikkeling.

Gedetailleerde beschrijving

De RVA heeft een team METS-begeleiders (Methodologie – Team – Support) samengesteld voor de optimale toepassing van de nieuwe evaluatie.

De METS-begeleider is een personeelslid van de RVA dat:

 • aanvaard om vrijwillig deze rol op zich te nemen bovenop zijn hoofdfunctie
 • de nodige generieke en technische competenties heeft  om de opdracht uit te voeren (adviseren, informeren, feedback geven en coachen, goede kennis reglementering en Crescendo,…)

Ze hebben een tweeledige opdracht:

 • begeleiden van de evaluatiecyclus
 • ondersteunen van de chefs via competentieontwikkeling

Om de METS-begeleiders te helpen met hun opdracht en om ze te ondersteunen werd een opleidingsprogramma uitgewerkt dat de volgende punten bevat:

 • functiebeschrijvingen
 • reglementering  evaluatiecyclus
 • coachingtechnieken
 • formuleren van SMART-doelstellingen
 • intervisietechnieken
 • Crescendo.

Kostprijs

 • Loonkost Mets-begeleiders
 • De meeste opleidingen van deze begeleiders werden door interne lesgevers gegeven
 • Meer specifieke opleidingen zoals coaching- en intervisietechnieken werden door externe lesgevers  van het OFO gegeven.

Voorwaarden

 • Integratie in de strategische cyclus
 • Ondersteuning door de top en integratie in management-competentiemodel
 • Verankering door teamleren.

Contact

RVA - Nationaal opleidingscentrum
E-mail: micheline.leboeuf@rva.be
Tél: 02515 41 60 ou 0498 300 200
www.rva.be

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2019.