Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Bits & bytes: een project voor digitale inclusie in de FOD Economie

Organisatie

FOD Economie

Thema

Opleidingstraject PC-vaardigheden

Korte beschrijving

Bits & Bytes is een intern opleidingstraject dat is bedoeld voor alle medewerkers van de FOD Economie met onvoldoende zelfvertrouwen of een beperkte computervaardigheid.

Doelgroep

Het ontwikkelingstraject werd opengesteld voor alle medewerkers met beperkte digitale vaardigheden of weinig zelfvertrouwen in het werken met de PC, doorgaans medewerkers die nog geen computer gebruikten in hun werksituatie.

Doel

Met deze opleidingen in kleine groepen willen we stap voor stap basishandelingen aanleren om te werken met de computer en de belangrijke programma’s van de FOD Economie.

Gedetailleerde beschrijving

Van overheidsdiensten wordt verwacht dat zij steeds meer doen met minder middelen. Dit veronderstelt dat de organisatie en haar personeel efficiënt werken. Papier ruimt zo het veld voor digitale processen.

Deze transitie is echter niet voor elke medewerker evident. Medewerkers moeten over de nodige computervaardigheden beschikken om de digitale informatie en procedures te gebruiken.

De bestaande computeropleidingen bleken ontoereikend voor sommige medewerkers. Medewerkers met zeer weinig of geen computerkennis vallen uit de boot door hun drempelvrees en gebrek aan zelfvertrouwen om met de computer van start te gaan.

Om deze digitale kloof te overbruggen besloot de FOD Economie een leertraject te ontwikkelen ter ondersteuning van deze medewerkers: Bits & Bytes. 

Uitsluitend met interne middelen werd een opleidingstraject op poten gezet om medewerkers de basisvaardigheden van pc-gebruik aan te leren. In totaal werden 48 opleidingsmomenten gerealiseerd voor 49 medewerkers met behulp van 16 vrijwillige, interne opleiders. Via praktische workshops met begeleide oefeningen werden medewerkers klaargestoomd om de met de computer aan de slag te gaan.

Om de transfer van het aangeleerde te bevorderen werd voorzien in een mentorsysteem waarbij deelnemers een collega (‘buddy’) uitkozen die hen hielp het geleerde in de praktijk te brengen. De deelnemers maken intussen volop gebruik van hun computer. Zij nemen nieuwe taken op. Ze zijn er ook toe aangezet om hun pc-kennis verder uit te bouwen. Een vervolgtraject staat reeds in de startblokken.

Kostprijs

Voor de realisatie van het project werden geen budgettaire middelen vrijgemaakt. Het project werd integraal gerealiseerd via interne resources. Om de opleidingen te kunnen realiseren werd een oproep gedaan aan de medewerkers van de FOD om zich kandidaat te stellen als vrijwillige opleider.

Voorwaarden

Cruciaal voor het welslagen van het project was de constructieve samenwerking tussen verschillende diensten: opleiding & ontwikkeling, diversiteit, communicatie, ICT en leidinggevenden. Doordat elke dienst vanuit zijn eigen expertise bijdroeg werd het project een succesverhaal.

Zo was afstemming met ICT cruciaal om de transfer van het geleerde te verzekeren. Deelnemers moeten immers over de nodige technische infrastructuur beschikken op hun werkplek om de geleerde vaardigheden te kunnen aanwenden. Afstemming met de communicatiedienst zorgde er dan weer voor dat het project de nodige publiciteit kreeg binnen het departement en interne opleiders konden worden aangetrokken.

Verder was ook de motivatie en het enthousiasme van de opleiders een doorslaggevende factor. Opleiders werden immers op vrijwillige basis gerekruteerd uit operationele diensten en kregen hiervoor geen compensatie.

Tot slot was de integrale aanpak met opvolging via een buddysysteem een succesfactor binnen het project. Deze opvolging waarborgde dat geleerde vaardigheden konden gebruikt worden.

Contact

FOD Economie
Lieselot De Brauwer
Projectverantwoordelijke Bits & Bytes (Stafdienst P&O, dienst Opleiding & Ontwikkeling)
E-mail: Lieselot.DeBrauwer@economie.fgov.be
Tél: 02/277.87.52

of

Natascha Verbruggen
Projectverantwoordelijke Bits & Bytes (Stafdienst P&O, dienst Opleiding & Ontwikkeling)
E-mail: Natascha.Verbruggen@economie.fgov.be
Tél: 02/277.87.52
www.economie.fgov.be

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2019.