Skip to main content

In het Staatsblad: meer flexibiliteit bij het opnemen van ouderschapsverlof en thematische verloven

Datum: 

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector werd op 22 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit maakt mogelijk om de prestaties met 1/10e te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in de openbare sector.

Door dit besluit kunnen contractuele en statutairen personeelsleden, met de toestemming van hun werkgever, ook:

  • hun voltijds ouderschapsverlof in weken opsplitsen
  • hun halftijds ouderschapsverlof in maanden opsplitsen
  • hun voltijds verlof voor medische bijstand in weken opsplitsen.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019. Op die datum zijn ook de rubrieken ‘loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof’ en ‘loopbaanonderbreking voor medische bijstand’ en de overzichtstabellen van de verloven voor statutairen en contractuelen op Fedweb bijgewerkt.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 01 augustus 2019.