Skip to main content

Overheidsopdrachten: veralgemening van het gebruik van de applicaties e-Procurement

Datum: 

Sinds 1 juli 2013 trad de nieuwe wetgeving voor overheidsopdrachten in werking. De nieuwe maatregelen, die het gebruik van de applicaties e-Procurement veralgemenen, zijn van toepassing op de overheidsopdrachten van de federale overheid:

  • De opdrachten geplaatst via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, waarvan het bedrag tussen € 31.000 en € 85.000 excl. BTW ligt, moeten verplicht gepubliceerd worden in de Free Market (module van e-Notificationwaarmee men vrijwillig overheidsopdrachten kan bekendmaken die niet aan de klassieke bekendmakingsvoorschriften zijn onderworpen).
  • De e-Auction-toepassing wordt het referentieplatform voor het gebruik van elektronische veilingen in een overheidsopdracht (enkel voor aanbestedingen).
  • Het publiceren van de catalogus met prijslijst op e-Cataloguewordt verplicht voor alle raamovereenkomsten, afgesloten met één enkele deelnemer, waarbij de gunningsprocedures beperkt blijven tot het plaatsen van bestellingen door de partijen die er gebruik van maken, op basis van de voorwaarden van de raamovereenkomst.
  • Voor de federale diensten die gebruik maken van de Fedcom-toepassing moeten de bestelbonnen aangemaakt worden vanuit e-Catalogueen vervolgens geëxporteerd worden naar Fedcom.
  • De FOD P&O moet om de drie maanden een stand van zaken opmaken van het gebruik van elektronische technologieën op het vlak van overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zijn verplicht voor de FOD’s, POD’s, Wetenschappelijke Instellingen, het Ministerie van Defensie en de Koninklijke Munt. Ze worden sterk aanbevolen voor ION's en OISZ.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 juli 2013.