Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Geldelijke impact

Voor de statutairen van de geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen

Voor de statutairen die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, in geval van bevordering naar de hogere klasse: je behoudt je geldelijke anciënniteit in je nieuwe klasse en gaat over naar de eerste weddeschaal van je nieuwe klasse,

behalve als je weddeschaal vermeld staat in de eerste kolom van de tabel hieronder. Je gaat in dat geval over naar de weddeschaal in de tweede kolom.

WeddeschaalBevordering
NA12NA22
NA13NA23
NA14NA24
NA15NA25
NA16NA25
NA23NA32
NA24NA33
NA25NA34
NA34NA42
NA35NA43
NA43NA52
NA44NA53

Voor de personeelsleden van de geldelijke loopbaan via bonificaties

Als je op 31 december 2013 in dienst was als statutair, houdt een bevordering naar de hogere klasse in dat je  terechtkomt in de loopbaan met de nieuwe weddeschalen. Je behoudt je geldelijke anciënniteit wanneer je overgaat naar je nieuwe klasse waarin je de eerste weddeschaal bekomt, die je een weddeverhoging van minstens 3.000 € verzekert. Als geen van de weddeschalen je een dergelijke verhoging waarborgt, krijg je de laatste weddeschaal van de klasse waarin je bevorderd wordt. (Art. 58 -  KB 25 oktober 2013)

Pagina laatst gewijzigd op 31 december 2013.