Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Tijdelijke indeling (affectatie) in een lagere klasse of niveau (lichter werk)

Als federaal personeelslid kan je tijdelijk in een betrekking van een lagere klasse of van een lager niveau werken.

Voor wie?

Alleen statutairen

Voorwaarden (aanvraag, duur, beëindiging, …)

  • moet gebeuren op jouw vraag
  • goedkeuring nodig van de voorzitter van het directiecomité
  • geen onvoldoende hebben op de laatste evaluatie
  • maximum 12 maanden, eventuele verlenging met 12 maanden
  • beëindigen mits vooropzegperiode van 30 dagen (kortere opzegperiode indien onderling akkoord).

Geldelijke loopbaan

Bij de tijdelijke indeling in een lagere klasse is er geen herberekening van de geldelijke anciënniteit.

Tijdens de tijdelijke indeling krijg je de toelagen en vergoedingen volgens de klasse of de graad waarin je bent ingedeeld.

Na afloop word je opnieuw betaald volgens de laatste weddeschaal  van je klasse of graad waarin je was benoemd.

De evaluatievermeldingen die je kreeg tijdens de tijdelijke lagere indeling komen niet in aanmerking voor de toekenning van een schaalbonificatie.

Pagina laatst gewijzigd op 01 april 2017.