Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Dienstvrijstellingen: drie dagen in 2009

Datum: 

De Ministerraad van 5 september 2008 heeft een ontwerpomzendbrief goedgekeurd die 3 dagen dienstvrijstelling toekent voor de brugdagen in 2009:

  • vrijdag 2 januari 2009 (Nieuwjaar)
  • vrijdag 22 mei 2009 (Hemelvaart)
  • maandag 20 juli 2009 (nationale feestdag)

Deze maatregel is de concretisering van één van de punten (fiche 9) van het sectoraal akkoord 2007-2008, dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de representatieve vakbondsorganisaties.

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Meer info over het sectoraal akkoord

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.