Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Sectoraal akkoord 2007-2008: ondertekend

Datum: 

Op 9 juli 2008 hebben minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en de drie representatieve vakorganisaties het sectoraal akkoord 2007-2008 voor het federaal openbaar ambt ondertekend.   

Dit akkoord bestaat uit een vijftiental thematische fiches die telkens de context van de maatregel en de inhoud van het akkoord weergeven.   De maatregelen moeten uiteraard nog uitgewerkt worden d.m.v. aanpassingen van de reglementering.  Dit gebeurt in de komende maanden. 

Het is moeilijk om de maatregelen samen te vatten in enkele zinnen.  Tal van maatregelen betreffen de verhoging van de koopkracht:

  • de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage met 333 euro (vanaf december 2008), zodat het totaal op 650 euro komt (fiche 1)
  • de verhoging van de taalpremies (fiche 2)
  • de verhoging van de weddenschaal voor de keuken- en schoonmaakmedewerkers: verhoging van 382 euro op elke trap van de weddenschaal DT1 vanaf december 2008
  • uitbreiding van de toekenning van de premie voor competentieontwikkeling aan enkele categorieën van medewerkers die momenteel uitgesloten zijn van deelname aan de gecertificeerde opleidingen (fiche 7)
  • herwaardering van de kilometervergoeding naar 0,3169 euro (met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008) (fiche 13) 

Andere maatregelen betreffen de werktijd:

  • de toekenning van drie dagen dienstvrijstelling in 2009 (fiche 9)
  • de toekenning van een extra dag verlof vanaf 55 jaar (dus 29 dagen in totaal) en van 30 dagen verlof op 60 jaar (fiche 12)
  • het toestaan van meer flexibele werkkalenders in het kader van verminderde prestaties wegens ziekte (fiche 11A)
  • de creatie van een specifieke werktijdregeling voor chronisch zieke medewerkers die willen blijven werken (fiche 11B)

Op het gebied van loopbanen zijn er maatregelen genomen om de organisatie van gecertificeerde opleidingen te versnellen (fiche 4), om het behoud van de premie voor competentieontwikkeling te waarborgen voor de volledige geldigheidsduur zelfs indien men van statuut verandert (fiche 5) en om de toegang tot informaticaberoepen te bevorderen (fiche 8).

Naar het sectoraal akkoord 2007-2008

Enkele foto's:

Sectoraal akkoord 2007-2008 Sectoraal akkoord 2007-2008 Sectoraal akkoord 2007-2008 

    Sectoraal akkoord 2007-2008     Sectoraal akkoord 2007-2008    Sectoraal akkoord 2007-2008                           

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2009.