Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

COVID-19: omzendbrief geneeskundig getuigschrift en dienstvrijstelling na de Self Assessment Testing Tool.

Datum: 

Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In deze omzendbrief vind je:

  • de tijdelijke aanpassing van de richtlijnen rond het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt en
  • de verlenging van de geldigheidsduur voor de toekenning van een dienstvrijstelling op basis van het attest van de Self Assessment Testing Tool.
     

1. Tijdelijke aanpassingen van de richtlijnen rond het toezicht op de afwezigheden wegens ziekte

Vraag aan je huisarts om het ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens COVID-19’ in te vullen als hij je na een telefonische consultatie arbeidsongeschikt verklaart door COVID. Dit getuigschrift moet niet worden ondertekend door de huisarts, maar moet via mail door jou worden verstuurd naar Medex via attesten.certificats@health.fgov.be.

Deze regeling is niet van toepassing

  • als je een andere aandoening dan COVID-19 hebt. Gebruik dan het gewone geneeskundig getuigschrift.
  • als je positief test op COVID en arbeidsgeschikt bent. Dit wordt gelijkgesteld met quarantaine (zie omzendbrief nr. 685bis). In dit geval kan je verder telewerken als dat kan in jouw functie.
  • als je via de Self Assessment Testing Tool verklaart bepaalde symptomen te hebben en het advies krijgt om je te laten testen op COVID. Dan is omzendbrief nr. 699 van 15 december 2021 van toepassing. Deze omzendbrief wordt hieronder in punt 2 verlengd.

Deze tijdelijke aanpassing van het geneeskundig getuigschrift is van toepassing voor de periode van 1 februari tot 31 maart 2022.
 

2. Verlenging van de richtlijnen rond dienstvrijstelling voor de personeelsleden die via de Self Assessment Testing Tool verklaren bepaalde milde symptomen te vertonen (omzendbrief nr. 699)

De maatregel rond de toekenning van een dienstvrijstelling als je via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgt je te laten testen wordt verlengd tot 30 april 2022.

Daarnaast wordt het maximaal aantal keer dat je gebruik kan maken van deze maatregel verhoogd van drie naar vijf keer, tussen 19 november 2021 en 30 april 2022.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 februari 2022.