Skip to main content

In het Staatsblad: koninklijk besluit over het Corona-ouderschapsverlof

Datum: 

Het koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof is in het Belgisch Staatsblad van 13 mei gepubliceerd.

Dit besluit bepaalt het reglementair kader voor het corona- ouderschapsverlof dat kan opgenomen worden door de federale personeelsleden tussen 1 mei en 30 juni inbegrepen.

Het verlof is voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen:

 • je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of de helft voor het kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt
 • de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing
 • ook voor adoptieouders en pleegouders.

Voorwaarden

 • Een akkoord van de werkgever.

Enkele voordelen

 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof
 • De (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof
 • De aanvraagprocedure is korter dan die voor het gewone ouderschapsverlof (3 werkdagen)
 • Als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het:
  • omzetten in een Corona-ouderschapsverlof
  • ofwel tijdelijk schorsen tijdens het Corona-ouderschapsverlof​.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2020.