Skip to main content

Functiebeschrijvingen en competentiebeheer: nieuwigheden

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (de vroegere FOD Personeel & Organisatie) ontwikkelt sinds 2014 een project dat het beheer wil vereenvoudigen van de functiebeschrijvingen van de niveaus A, B, C en D. Hiervoor werden 18 functiefamilies gecreëerd, op basis van de 9 functiefamilies die al bestonden. Elke familie groepeert functies met een vergelijkbaar werkproces.

De invoering van deze nieuwe functiefamilies beïnvloedt het competentiebeheer en de competentieprofielen in het bijzonder:

  • elke functiefamilie heeft nu per niveau eigen generieke standaardcompetentieprofielen
  • de keuze van een functiefamilie bepaalt de rol in het generieke competentieprofiel
  • voor functiefamilies met een rol van ‘expert/ondersteuning’ is het mogelijk om een profiel ‘Expert-ondersteuning met een beperkt leidinggevende rol’
  • elke functiefamilie heeft ook een technisch competentieprofiel dat als basis kan dienen voor de uitwerking van de functieprofielen van een organisatie.

Om de federale organisaties te ondersteunen in de uitwerking van de functiebeschrijvingen en competentieprofielen werden een aantal HR-tools ontwikkeld. Daarnaast werden ook de handleidingen bijgewerkt.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 april 2018.