Skip to main content

In het Staatsblad: management- en staffuncties- bijwerking voor OISZ en ION's

Datum: 

Het KB van 3 augustus 2016 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties en de staffuncties in de OISZ en ION's, is gepubliceerd in het staatsblad van 8 augustus 2016.

Met deze KB’s wil men de evaluatieperiode afstemmen op die van de begrotingscyclus. Dat betekent dat de evaluaties van de mandaathouders vanaf nu zullen plaatsvinden op het einde van het kalenderjaar:

  • koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

De wijzigingen aan de besluiten vind je op Fedweb vanaf 1 september 2016 (datum inwerkingtreding).

Pagina laatst gewijzigd op 22 september 2016.