Skip to main content

Management- en staffuncties: bijwerking voor FOD's en POD's

Datum: 

Het KB van 15 juli 2016 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties en de staffuncties  in de FOD's en POD's, is gepubliceerd in het staatsblad van 20 juli 2016.

Met deze KB’s wil men:

  • de evaluatieperiode afstemmen op die van de begrotingscyclus. Dat betekent dat de evaluaties van de mandaathouders vanaf nu zullen plaatsvinden op het einde van het kalenderjaar.
  • de bestuursovereenkomst gebruiken als basis voor de evaluatie van de mandaathouders.

De teksten van volgende besluiten worden aangepast:

Gelijkaardige aanpassingen zijn voorzien voor het  koninklijk besluit van 30 november 2003 (aanduiding OISZ) en het  koninklijk besluit van 16 november 2006 (aanduiding ION) (alleen voor de herschikking van de begrotingscyclus). De wijzigingen aan deze teksten worden binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De wijzigingen aan de 2 eerstvernoemde besluiten vind je op Fedweb vanaf 1 augustus 2016 (datum inwerkingtreding).

Pagina laatst gewijzigd op 25 juli 2016.