Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Vertrouwenspersonen integriteit bieden luisterend oor aan klokkenluiders

Datum: 

OFO: onthaal van mensen met een handicap - IFA: accueil des personnes avec un handicapHet koninklijk besluit waarbij een vertrouwenspersoon integriteit gecreëerd wordt, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 november 2014. Dit besluit voert artikel 3, § 2 uit van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

De wet biedt bescherming aan medewerkers die onregelmatigheden en misbruiken melden. Eventuele sancties die een invloed hebben op hun carrière worden hierbij verhinderd. De wet trad op 5 april 2014 in werking. 

Om eventuele wanpraktijken te melden, konden de federale ambtenaren voorheen terecht bij de ombudsmannen. Vanaf  nu (22 november 2014) kunnen klokkenluiders kiezen of ze naar de ombudsman of de vertrouwenspersoon stappen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2014.