Skip to main content

Overgang niveau A: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 7 juni 2013 heeft volgende wijzigingen goedgekeurd aan het ontwerp van koninklijk besluit dat de overgang naar niveau A grondig wijzigt:

  • de tweede reeks proeven bestaat uit vier cursussen van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool die je moet volgen en ervoor slagen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen (in plaats van 2 opgelegde vakken en 2 keuzevakken zoals eerst voorzien was).

Fases voor de inwerkingtreding

  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 07 juni 2013.