Skip to main content

Overgang niveau A: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 11 januari 2013 heeft kennis genomen van de resultaten van de onderhandeling in Comité B over het ontwerp van koninklijk besluit dat de overgang naar niveau A grondig wijzigt.

Het ontwerp bevat de volgende krachtlijnen:

1) De deelnemingsvoorwaarden voor de overgangsproeven werden afgestemd op de recente hervorming van de evaluatie. De kandidaat moet een vermelding "voldoet aan de verwachting" of "uitstekend" hebben gekregen.

2) De inhoud van de proeven werd grondig herzien. Zo zullen de volgende opeenvolgende proeven de huidige brevetten en het interview vervangen:

a) Een eerste reeks proeven die Selor organiseert om het vermogen van de ambtenaren om op niveau A te functioneren te evalueren (testen van de generieke competenties). Alleen wie slaagt, mag aan de volgende reeks deelnemen.

b) Een tweede reeks proeven om de technische kennis en competenties te testen. Dit omvat vier cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uiteen masterprogramma van een universiteit of hogeschoolvolgen en ervoor slagen. Twee vakken moeten betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en twee vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

c) De laatste reeks bestaat uit een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A waarna een rangschikking wordt opgesteld van de geschikte kandidaten.

3) Het slagen voor de eerste twee proevenreeksen is onbeperkt in tijd geldig. Het slagen voor de laatste reeks is twee jaar geldig.

4) De inschrijvingskosten voor de cursussen neemt de overheid op zich. Er worden dienstvrijstellingen gegeven om de lessen te volgen.

5) Geslaagden worden volgens de volgorde van hun rangschikking in dienst genomen in hun organisatie. Als ze naar een vacature in een andere organisatie solliciteren, kan die hen aan een bijkomende proef onderwerpen.

6) Geslaagden volbrengen een aanpassingsperiode van één jaar. In die periode stelt de P&O-directeur driemaandelijks een verslag op. De evaluatie kan leiden tot de benoeming van de geslaagde, de terugkeer van de geslaagde naar zijn oorspronkelijk niveau of een verlenging van de aanpassingsperiode met een derde van de looptijd. In geval van een verlenging of negatieve afsluiting van de aanpassingsperiode kan er een beroep worden ingediend bij de bevoegde evaluatiecommissie.

7) Wie oude brevetten bezit, kan dankzij een overgangsmaatregel een vrijstelling krijgen voor één of meer proeven van de tweede reeks van de nieuwe proeven.

8) De geslaagden van de eerste twee proevenreeksen voor de overgang naar niveau A behouden de vrijstelling van het algemeen brevet voor de overgang naar niveau B.

Fases voor de inwerkingstreding

  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 11 januari 2013.