Skip to main content

Contractuelen: rekrutering via Selor

Datum: 

Het koninklijk besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten veralgemeent de bevoegdheid van Selor bij de selectie van kandidaten voor een contractuele functie, behalve voor studenten en "ROSETTA"-banen.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen de overheidsdiensten voor de rekrutering van contractuele personeelsleden niet langer een kandidaat kiezen uit de gegevensbank van Selor of zelf een enig ander initiatief nemen of selectietests organiseren.

Elke kandidaat voor een contractuele functie moet voor een selectietest op basis van het vereiste functieprofiel slagen. Enkel Selor kan die test organiseren. Selor bezorgt de betrokken overheidsdiensten dan een lijst met geschikte kandidaten.

Dit koninklijk besluit zal in werking treden op 1 januari 2013. Op die dag zullen ook alle betrokken rubrieken aangepast zijn op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 17 december 2012.