Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Personen met een handicap

De Federale Overheid:

  • onderschrijft een van de waarden van de federale ambtenaar, zijnde 'respect', dat de basis vormt van vertrouwen en wederzijds begrip. Iedereen met respect behandelen is een noodzaak voor de goede werking van de overheid
  • leeft de wetgeving van 13 mei 2009 met betrekking tot handistreaming en het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap na, dat bepaalt dat elke federale overheidsdienst vanaf 2010 personen met een handicap tewerkstelt en dit ten belope van 3% van zijn effectief. Deze doelstelling voldoet aan de wens om de ongelijke toegang tot de tewerkstelling te verminderen voor personen met een handicap
  • veroordeelt elke discriminerende handeling, houding en/of uitspraak m.b.t. personen met een handicap. Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening.

Inclusie: what’s in a name?

Het woord inclusie duikt overal op... En zelfs nog vaker met een “f” erachter: inclusief wonen, inclusieve vrijetijdsbesteding, inclusief werken, inclusief onderwijs …. Maar wat verstaat men daaronder? Is vaak heel verschillend, zo blijkt.

 In deze link wat meer hierover (PDF, 407.54 KB).

Instrumenten en actoren voor de tenuitvoerlegging van het thema personen met een handicap

Twee interfederale actoren, hierna beschreven, moeten worden beschouwd als verschillende, maar elkaar aanvullende instrumenten, die elkaar gedeeltelijk overlappen en zorgen voor de toepassing van internationale en nationale wetgeving met betrekking tot personen met een handicap en die de Federale Overheid aansporen rekening te houden met het aspect personen met een handicap in haar dagelijkse werking in België.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Regelgeving

Bekijk de regelgeving over personen met een handicap.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.