Skip to main content

Ontwikkelcirkels: wijziging van het systeem

Datum: 

illuDe Ministerraad van 5 oktober 2012 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het evaluatiesysteem van het federaal personeel (Ontwikkelcirkels) wijzigt.

Bovenop de wijzigingen die al goedgekeurd werden door de Ministerraad van 7 september, creëert dit ontwerp een recht op beroep voor het contractuele personeel en 3 beroepscommissies.

Een overzicht van de voorziene wijzigingen:

Huidige situatieVoorgestelde wijziging
Duur van de cyclus1 of 2 jaar
(bepaald door het directiecomité).
1 jaar.
Eindvermelding(en)Geen enkele behalve indien "onvoldoende"."uitstekend", "voldoet aan de verwachtingen", "te ontwikkelen", of "onvoldoende".
Periode van verbetering ten gevolge van een vermelding "onvoldoende"6 maanden minimum (duur bepaald door het directiecomité).6 maanden maximum.
EvaluatieformulierDe FOD P&O stelt formulieren en de elektronische tool "Crescendo" ter beschikking.Een ministerieel besluit zal het te gebruiken model bepalen. De tool "Crescendo" zal hieraan aangepast worden.
ZelfevaluatieDe zelfevaluatie is voorzien in het koninklijk besluit.De zelfevaluatie is facultatief.
 Beroep Enkel de statutaire personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen een vermelding “onvoldoende” De statutaire én de contractuele personeelsleden kunnen een beroep indienen tegen de toegekende vermelding.
BeroepscommissieEr is één raad van beroep per federale organisatie.Er zijn drie beroepscommissies: één voor de FOD’s en het Ministerie van Defensie, één voor de OISZ’s en één voor de ION’s.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 11 oktober 2012.