Skip to main content

Jaarverslag 2011: federale Ombudsman

Datum: 

De federale ombudsmannen hebben hun jaarverslag 2011 gepubliceerd. In 2011 openden de federale ombudsmannen 7 700 nieuwe dossiers en deden ze 10 aanbevelingen aan de administratie en 3 aan het Parlement.

Uit het verslag blijkt dat de burgers een echte dienstverlening verwachten van de overheid. Het is niet genoeg dat de overheid haar taken naar best vermogen uitvoert, ze moet ook anticiperen op mogelijke problemen en vertragingen. Als die zich voordoen moet ze onmiddellijk spontaan al het mogelijke doen om ze op te lossen en niet de reactie van de burger afwachten.

Een andere conclusie van het jaarverslag is dat een toegankelijke en efficiënte interne klachtendienstonmisbaar is voor iedere overheidsdienst.

De andere grote zorgen van de burgers betreffen verschillende dienstverleningen: terugbetaling van belastingen, het recht op sociale uitkeringen, de inschrijving of de technische controle van een voertuig, de toekenning van een visum of een verblijfsvergunning, enz.

Je vindt het jaarverslag 2011 op de website van de federale Ombudsman.

Pagina laatst gewijzigd op 29 maart 2012.