Skip to main content

Klantencharter: geïntegreerde aanpak

Datum: 

Het Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD Personeel & Organisatie is klaar met de geïntegreerde aanpak van het klantencharter. Het charter verduidelijkt de engagementen die de overheid neemt naar zijn klanten toe.

Vandaag rusten er al heel wat ‘verplichtingen’ op de federale organisaties. Daarom is er eerst een analyse gemaakt van de belangrijkste regelgeving en initiatieven ter zake. Op basis daarvan werd een geïntegreerde aanpak uitgewerkt die maatwerk voor de organisaties mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van de klanten. 

Het voorgestelde klantencharter bestaat uit vijf delen:

  • Situering en voorstelling van de organisatie
  • De oriëntatie naar de organisatie
  • Het onthaal in de organisatie
  • De product- en/of dienstlevering
  • De nazorg en plichten van de klant

 

Aan de hand van workshops biedt de FOD P&O je organisatie begeleiding bij het opstellen of updaten van een klantencharter. 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2012.