Skip to main content

Personeelsplan 2012: voor 31 maart 2012

Datum: 

De FODs en PODs wordt gevraagd een personeelsplan 2012 voor hun personeelsenveloppe(s) op te stellen en tegen 31 maart 2012 voor te leggen aan de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken. Er zijn drie omzendbrieven verschenen die de FOD’s en POD’s hierbij helpen.

  • Omzendbrief 613 maakt de bedragen van de personeelsenveloppes voor 2012 bekend en geeft de nodige informatie over de opmaak van de personeelsplannen op basis van deze enveloppes.
  • Omzendbrief 612 herziet de methodologie van het  personeelsplan voor de personeelsenveloppes en bevat een update van de bijlagen die het plan definiëren
  • Omzendbrief 602ter past de richtlijnen en rapportering inzake federale monitoring aan en geeft een update van de organisaties die onderworpen zijn aan de federale monitoring en van de personeelsenveloppes. De opmaak van het personeelsplan moet gebeuren volgens deze update van de personeelsenveloppes.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2012.