Skip to main content

MEDEX: verslag over het ziekteverzuim in 2010

Datum: 

Het Bestuur van de medische expertise (MEDEX) publiceert een verslag dat het ziekteverzuim analyseert van de personeelsleden van de federale overheid in 2010. Globaal gezien ontkracht deze analyse de vaak gehoorde stelling dat ambtenaren vaak afwezig zijn wegens ziekte.

Verschillen tussen overheid en privésector

Hoewel het gemiddelde ziekteverzuimpercentage hoger ligt bij de federale overheid (6,83%) dan in de privésector (5,68%), stelt men niettemin grote verschillen vast tussen de organisaties onderling (van 1% tot 11% ziekteverzuim). De vergelijkingen tussen de overheid en de privésector moeten wel genuanceerd worden, want soms worden er andere berekeningsmethodes gebruikt en de onderzochte populaties kunnen verschillen.

Met een ziekteverzuimpercentage van 6,83% en in tegenstelling tot een aantal clichés, maakt de federale overheid een goede beurt vergeleken met andere sectoren. Het ziekteverzuim stijgt in vergelijking met 2009 (+ 3%), maar die stijging is minder sterk dan die die werd opgetekend in 2009 ten opzichte van 2008 (+ 3,34%). Deze trend doet zich ook in de privésector voor. Het aantal afwezigen wegens ziekte is echter wel verminderd (- 500).

Belangrijke tendensen

Het verslag van MEDEX vestigt de aandacht op de volgende vaststellingen:

  • In 2010 meldde een op de drie ambtenaren zich nooit ziek en 53% meldde zich 1 keer ziek.
  • Maandag is de dag waarop de meeste personen afwezig zijn wegens ziekte.
  • Het ziekteverzuim ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen en stijgt met de leeftijd.
  • Er vallen geen belangrijke verschillen vast te stellen van wat het ziekteverzuimpercentage betreft tussen contractuele en statutaire werknemers. Wel daalt het ziekteverzuim naarmate men stijgt in het hiërarchische niveau.
  • Het ziekteverzuim is het laagst in West-Vlaanderen en het hoogst in Henegouwen.
  • Bij telewerkers is er duidelijk minder ziekteverzuim (ongeveer 10%) dan bij de ambtenaren die niet telewerken.
  • Net zoals in 2008 en 2009 komen ziekten die verbonden zijn met stress het vaakst voor.
  • De impact van de A/H1N1-grieppandemie is niet merkbaar in de ziekteverzuimgegevens voor 2010.

Wat leren de controles ons? 

De controleartsen voerden 56.284 controles uit in 2010. Een op de vier ambtenaren was niet thuis en maar liefst 30% van hen ging niet naar de praktijk van de controlearts. De verrichte controles tonen aan dat 97,6% van de afwezigheden gerechtvaardigd was, dat iets meer dan 2% ingekort werd en dat 0,4% niet gerechtvaardigd was. 

Wat nu?

In de toekomst is MEDEX van plan verder gegevens te blijven inzamelen, zijn analyses te verfijnen en ze te bezorgen aan de federale organisaties om hen aan te moedigen een beleid uit te stippelen om ziekteverzuim te beheren dat gebaseerd is op hun eigen cijfergegevens.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 februari 2012.