Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

Fedweb

Bondige omschrijving

Fedweb is de portaalsite van het federale personeel.

Doelgroep

  • Federale personeelsleden
  • HR-medewerkers

Doelstelling

Fedweb zet de federale personeelsleden en HR-medewerkers op weg naar informatie over personeelsmateries en de federale organisatie.

Uitvoerige omschrijving

Fedweb informeert de federale personeelsleden en HR-medewerkers over personeelsmateries zoals de regelgeving rond statuut, verlof, wedde en loopbaan en, meer algemeen, over de federale organisatie.

Dit gebeurt via verschillende kanalen:

  • de website met informatie voor federale personeelsleden in het algemeen en voor specifiekere doelgroepen
  • de elektronische nieuwsbrief Fedweb Light die ongeveer tweewekelijks informeert over recente wijzigingen
  • de mailbox fedwebteam@bosa.fgov.be waar personeelsleden en HR-medwerkers met vragen terecht kunnen.

De informatie kan rechtstreeks op Fedweb geraadpleegd worden, maar steeds meer organisaties kiezen ervoor om de toegang naar de informatie via hun intranet te vergemakkelijken, wat voor de medewerkers voor up-to-date informatie zorgt en tegelijkertijd het werk voor de intranetverantwoordelijken beperkt. Dat doen ze hetzij door linken te leggen, hetzij door de informatie op hun intranet te plaatsen.

Kostprijs

Gratis. Eventuele kosten (technische ondersteuning voor de integratie in een intranet, …) zijn voor rekening van de organisatie.

Pagina laatst gewijzigd op 21 juni 2019.