Skip to main content

Jaarlijkse vakantie – vakantiedossier van de arbeider online raadplegen

Sinds april 2006 kan de bevoegde medewerker van de sociale zekerheid de vakantiegegevens van een arbeider opvragen via het portaal van de sociale zekerheid.

Het betreft de lijst van de vakantiefondsen die een vakantiegeld hebben uitgegeven of zullen uitgeven, evenals de vakantieduur die werd geglobaliseerd in functie van de uitgevoerde betalingen.

En, per vakantiefonds:

  • de persoonlijke gegevens (adres, financiële rekeningnummer, enz.)
  • een voorafberekening of simulatie van het vakantiegeld (en van de rechten op vakantieduur), de afhoudingen ten gunste van eventuele schuldeisers, de prestatiegegevens die als basis dienen voor de simulatie, en ook de voorziene uitbetalingsdatum
  • het bedrag van het werkelijk uitbetaalde vakantiegeld (en de rechten op een vakantieduur), de afhoudingen ten gunste van eventuele schuldeisers en de prestaties die als basis dienen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur, evenals de uitbetalingsdatum.

Rijksdienst voor de jaarlijkse vakantie (RJV)

Pagina laatst gewijzigd op 24 februari 2009.