Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Toelage voor tweetaligheid: verhoging

Datum: 

De Ministerraad van 3 oktober 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor een grondige herziening zorgt van het systeem van de toelages voor tweetaligheid en hun toekenningsvoorwaarden. Bedoeling is de toelages op tewaarderen om de tweetaligheid te bevorderen bij de federale overheid, zoals ook in het sectoraal akkoord 2007-2008 is aangekondigd.

De bedragen van de toelagen zijn voortaan afhankelijk van twee criteria:

  • de moeilijkheidsgraad van het taalexamen bij Selor
  • je niveau

De nieuwe bedragen worden als volgt verdeeld:

 

BewijsB,C en DA
art. 8 of art. 9 §120,0030,00
art. 8 en art. 9 §1; of art. 9 §2; of art. 9 §3; of art. 1135,0050,00
art. 7 of art. 12 of art. 13 of art. 14; of art. 11 en art. 9 §165,0080,00

Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer 138,01 zijn gekoppeld. Om te weten welk bedrag werkelijk wordt uitbetaald, moet je dus vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,4859 (bijvoorbeeld € 65 x 1,4859 = € 96,58).

Dit K.B. heft het K.B. van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt op. Belangrijke precisering: personeelsleden van de FOD Financiën die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze maatregel gunstigere taalpremies krijgen behouden die.

Er moet nog over het ontwerp van koninklijk besluit worden onderhandeld in Comité B. Daarna moet het voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, door de Koning worden ondertekend en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De inwerkingtreding is aangekondigd voor 1 december 2008.

Meer info over de huidige taalpremies

Pagina laatst gewijzigd op 13 februari 2009.