Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De Ontwikkelcirkels: toepassingsmodaliteiten voor de wetenschappelijke instellingen

Datum: 

De Ministerraad van 3 oktober 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de principes van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten (Ontwikkelcirkels) toepasselijk maakt op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen.

De ontwerptekst stemt overeen met het besluit, met uitzondering van enkele bijzonderheden die eigen zijn aan de wetenschappelijke instellingen. Men wil vooral de terminologie aanpassen aan de wetenschappelijke instellingen.

Voor het in werking treedt moet over het ontwerp van koninklijk besluit nog met de vakbonden worden onderhandeld in het sectorcomité I - Algemeen Bestuur, moet het voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, ondertekend worden door de Koning en in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Meer info over de Ontwikkelcirkels in de FOD’s

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2009.