Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD P&O: vacante managementfuncties

Datum: 

Selor kondigt de lancering aan van 2 selectieprocedures voor mandaathouders voor de FOD P&O:

 1. Directeur-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO)
  • Doel van de functie:

   Het uittekenen en implementeren van het beleid en het uitbouwen van een expertise- en adviescentrum inzake organisatie- en personeelsontwikkeling binnen de federale overheid teneinde de federale klantenorganisaties optimaal te begeleiden en te ondersteunen binnen dit domein.
  • Onder organisatie- en personeelsontwikkeling wordt verstaan:
   • organisatieontwikkeling: klantvriendelijkheid, strategisch management, procesmanagement, kwaliteitszorg…
   • personeelsontwikkeling : loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling, prestatiemanagement…
   • managementondersteuning : leiderschapsontwikkeling, evaluatie, strategisch management, organisatiebeheersing…

  Einddatum voor het indienen van je kandidatuur: 20 oktober 2008

  Meer infoOver de functie van directeur-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO)

 2. Directeur Programma & Account Management OFO
  • Doel van de functie:

   Het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de verschillende opleidingsprogramma’s van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en het beheer van haar klantenrelaties teneinde op een efficiënte en effectieve manier tegemoet te komen aan de behoeften van de klantorganisaties op het gebied van personeelsontwikkeling.
  • De directeur Programma & Account Management is verantwoordelijk voor 60 medewerkers en een budget van 9 miljoen euro.  Hij beheert een klantenportefeuille van ongeveer 90 organisaties. 

Einddatum voor het indienen van je kandidatuur: 20 oktober 2008

Meer info

Over de functie van directeur Programma & Account Management (OFO)

Pagina laatst gewijzigd op 03 oktober 2008.