Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Medewerkers keuken/schoonmaak: weddeverhoging

Datum: 

De Ministerraad van 5 september 2008 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot verhoging van de koopkracht van de contractuele medewerkers keuken/schoonmaak, momenteel de minst verdienende categorie van het federale personeel. Dit ontwerp voorziet in een verhoging van 382 euro op elke trap van de weddeschaal DT1 vanaf 1 december 2008.

Deze maatregel is reeds de concretisering van één van de punten (fiche 6) van het sectoraal akkoord 2007-2008, dat op 9 juli 2008 ondertekend werd door de minister van Ambtenarenzaken en de representatieve vakbondsorganisaties. 

OVer het ontwerp moet nog onderhandeld worden in comité B. Het moet nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State, ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad voor het in werking treedt. 

Lees meer over het sectoraal akkoord

Pagina laatst gewijzigd op 12 september 2008.