Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Gepensioneerden: versterking van de koopkracht

Datum: 

Verhoging inkomensgarantie voor ouderen en verhoging van sommige pensioenen

De Ministerraad van 25 juli 2008 heeft twee voorstellen die moeten bijdragen tot een versterking van de koopkracht goedgekeurd.

Het eerste is een voorstel van minister van Pensioenen Arena om het basisbedrag (samenwonenden) van de inkomensgarantie voor ouderen met 5 euro op te trekken tot 590,60 euro en het verhoogde bedrag (alleenstaanden) tot 885,9 euro. De maatregel moet ingaan op 1 oktober 2008. De bedragen zijn geïndexeerd volgens de nieuwe index van september.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet nog voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd, door de Koning worden ondertekend en in het Belgisch Staatsblad verschijnen vóór het in werking kan treden.

Het tweede voorstel, van minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, verhoogt de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen die in 2003 zijn ingegaan vanaf 1 september 2008 met 2%.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet nog door de Koning worden ondertekend en in het Belgisch Staatsblad verschijnen vóór het in werking kan treden.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2008.