Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Taalgebruik

Datum: 

Omzendbrief nr. 581 van 22 april 2008 preciseert de regels die de organisaties, die door de federale diensten gecreƫerd werden voor het beheer en de beveiliging van informatie, moeten naleven inzake de toepassing van de gecoƶrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De beoogde organisaties zijn Smals en e-gov. De omzendbrief herhaalt dat dergelijke organisaties geen overheidsdiensten zijn en dat hun personeel dus geen deel uitmaakt van de overheidsdienst waarvan het ter beschikking is gesteld: het personeel heeft geen taalrol, is niet in het personeelsplan opgenomen, heeft geen juridische band met de dienst, kan het personeel niet evalueren en het geen tuchtmaatregel opleggen, heeft geen invloed op het taalevenwicht van de dienst. Het moet echter de dossiers die het krijgt toevertrouwd beheren in de taal die de wet voorschrijft: elke gebruiker van de overheidsdienst moet een antwoord in zijn taal krijgen; het personeel van de organisatie moet in de omgang met het personeel van de overheidsdienst ook rekening houden met hun taal.

Belgisch Staatsblad van 7 mei 2008

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2008.