Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Vakantiegeld 2022: uitbetaling op 11 mei

Datum: 

Het vakantiegeld 2022 wordt op woensdag 11 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen vind je in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor de mandaathouders staan de richtlijnen voor de berekening in de omzendbrief nr. 704 - vakantiegeld 2022 van de mandaathouders die gepubliceerd werd op 21 maart 2022.
 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2022.