Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: ‘Terug naar werk’-beleid

Datum: 

Een man zit voor een laptop en houdt zijn nek vast, grimassendDe Ministerraad van 11 februari 2022 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 rond de verloven en afwezigheden voor federale personeelsleden. Het gaat hier meer bepaald over de re-integratie bij ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap.

Voornaamste doelstellingen

1) Naar analogie met de privésector

  • De introductie van een adviserend arts bij Medex naar analogie met de rol die de adviserend arts bij de mutualiteiten invult.

  • Introductie van de Quickscan na een afwezigheidsperiode van 10 weken naar analogie met de werkwijze voor de private sector.

2) Aanpassingen aan de mogelijkheden tot deeltijds werk

  • Verminderde prestaties medische redenen kunnen nu ook voor stagedoend personeel en voor personen met een handicap

  • Bij herval na een voltijdse werkhervatting kan het re-integratietraject opnieuw worden opgestart. Nu kan men tot 10 werkdagen na de voltijdse werkhervatting een aanvraag doen om toch verminderde prestaties te doen zonder eerst 30 dagen afwezig te moeten zijn. Je kan dus ‘proberen’ of voltijds lukt. 

  • De prestatiebreuk 40% wordt toegevoegd zodat iemand ook iets minder dan halftijds kan hervatten.

3) Tijdens ziekte mag men voortaan opleiding volgen of terug naar werk-begeleiding (loopbaanbegeleiding) volgen zonder de ziekteperiode te onderbreken 

4) Verbetering van het proces rond redelijke aanpassingen gepaard met sensibilisering rond de verschillende types van redelijke aanpassingen naar werkgevers toe. Redelijke aanpassingen gaan niet alleen over speciaal materiaal, maar ook om aanpassingen rond werktijd, werkomgeving, locatie, mentale belasting, … Werkgevers worden aangemoedigd om in dialoog te gaan en goede oplossingen te vinden. 

Al van toepassing

Introductie van een competentiebilan om medische aanbevelingen van de arbeidsarts te vertalen naar praktisch toepasbare aanpassingen. Concreet zal vanaf het tweede trimester 2022 elk personeelslid dat in het kader van een formeel reintegratietraject een advies van de arbeidsarts heeft gekregen, bij het loopbaancentrum van de FOD BOSA een competentiebilan kunnen aanvragen rekening houdend met het medisch advies, de competenties, de interesses en de gewenste werkcontext in kaart worden gebracht.

In de toekomst

De mogelijkheden inzake mobiliteit stapsgewijs verbeteren. Er worden goede contacten opgebouwd met andere bestuursniveaus om deze mogelijkheden te verruimen.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Handtekening van de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 11 februari 2022.