Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

In het Staatsblad: recht op deconnectie voor federale ambtenaren

Datum: 

Het koninklijk besluit van 2 december 2021 dat het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 wijzigt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van maandag 3 januari 2022. Hiermee worden de principes van deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen reglementair verankerd.

Tegelijk werd omzendbrief nr. 702 van 20 december 2021 gepubliceerd die toelichtingen geeft bij deze nieuwe regelgeving en een stappenplan voor het overleg rond deconnectie bevat. Het ‘recht op deconnectie’ moet voor de diensten beschouwd worden als een blijvend werkpunt.

Aanpassingen in het KB (toevoeging art 7bis)

  • Je kan enkel worden gecontacteerd buiten de normale arbeidstijd als het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene aangelegenheden waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode of als je wordt aangeduid voor een wachtdienst.
  • Je mag geen nadelen ondervinden als je buiten je normale arbeidstijd je telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest.
  • Om het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven te verzekeren, organiseert de leidend ambtenaar op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen in het bevoegde overlegcomité. Dit overleg vindt minstens één maal per jaar plaats. 

Inwerkingtreding

Het besluit en de omzendbrief treden in werking op 1 februari 2022. Tegen dan vind je de aangepaste versie van het KB van 2 oktober 1937 en alle informatie op Fedweb.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 januari 2022.