Skip to main content

Vakantiegeld 2021: uitbetaling op 11 mei

Datum: 

De uitbetaling van het vakantiegeld 2021 wordt op dinsdag 11 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen staan in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Twee spaarpotten op een plank Voor de mandaathouders staan de richtlijnen voor de berekening in de omzendbrief nr. 694 - vakantiegeld 2021 van de mandaathouders die gepubliceerd werd op 17 maart 2021.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2021.