Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Netwerk PreviUs.be: Algemene Vergadering 25 maart en presentatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bij de federale overheid

Datum: 

25 maart 2021: "Hoe de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen (SDG’s*) van de Verenigde Naties introduceren in de visie, de strategie en het management van de FOD’s?" en Algemene Vergadering netwerk PreviUs.be  

Op het programma

  • 09u00: Onthaal
  • 09u05: Inleiding door Christl Bolle (NL), adviseur managementondersteuning coördinatrice FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  
  • 09u15: ‘Welzijn op het werk in tijden van het Coronavirus en daarna: visie voor het Federale niveau door minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post 
  • 10u00: Koffie-café
  • 10u10: Presentatie van het activiteitenrapport 2020 et enkele wijzigingen in de statuten door Stany Chigoho Kalimo (FR)preventieadviseur Psychosociale aspecten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Philippe Defraene (FR), Preventieadviseur-arbeidsveiligheid, hoofd IDPBW RSVZ
  • 10u20: ‘Hoe de  Duurzame Ontwikkeling-doelstellingen (SDG’s*) van het Horizon 2030 programma van de Verenigde Naties introduceren in de visie, de strategie en het management van de FOD’s? Het voorbeeld bij de FOD Volksgezondheid’ door Marielle Smeets (FR), strategisch adviseur One World-One Health en duurzame ontwikkeling, FOD Volksgezondheid
  • 10u55: Vragen en antwoorden  

(*) SDG’s = The Sustainable Development Goals 

Voor wie 

Deze webinar richt zich tot alle leden van het netwerk PreviUs.be en is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in welzijn op het werk.  

Waar?  

Online via TEAMS  

Wanneer?  

Donderdag, 25 maart 2021 van 9u00 tot 11u00 

Hoe inschrijven?  

Via de link 

Pagina laatst gewijzigd op 10 maart 2021.