Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

PreviUs.be

Wat en voor wie

PreviUs.be is het netwerk van preventieadviseurs en vertrouwenspersonen bij de federale overheid. Het staat ten dienste van het welzijn van de federale ambtenaar. Daarom bevordert het netwerk de uitwisseling van informatie over preventie en bescherming en organiseert het o.a. activiteiten. Deze activiteiten zijn soms ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden (personen die al dan niet specialist zijn op dit vlak en al dan niet deel uitmaken van de federale overheid).

Het netwerk telt meer dan 611 leden uit 52 verschillende organisaties en wordt administratief en financieel ondersteund en beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning. 
    

Leden

  • Alle vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs van de federale overheid zijn ambtshalve lid van het netwerk PreviUs.be (op basis van de lijsten die jaarlijks door de stafdiensten P&O of de preventieadviseurs aan het secretariaat PreviUs.be worden bezorgd).
  • Ben je vertrouwenspersoon of preventieadviseur maar maak je geen deel uit van het federaal openbaar ambt en wil je lid worden van het netwerk? Stuur je aanvraag naar de stuurgroep van PreviUs.be (via previus.be@bosa.fgov.be). Ze brengen je op de hoogte van de beslissing.

Doelstellingen

PreviUs.be wil het beheer en de ontwikkeling van het welzijns- en preventiebeleid in de federale organisaties en de kennis van preventie verbeteren. Daarnaast wil het ook de competenties ontwikkelen zodat ze ten dienste van elke federale organisatie kunnen worden gesteld.

Voordelen

Naast de mogelijkheid om advies en bijstand te krijgen en om te leren, uit te wisselen, zich te ontwikkelen, ... door de deelname aan het programma, krijgen de leden van PreviUs.be van de volgende instrumenten en diensten:

  • een ruimte op e-Campus om op afstand documenten te raadplegen en te delen (via eID login of token)
  • instrumenten, brochures of flyers
  • advies en ondersteuning van hun projecten op het veld.

Pagina laatst gewijzigd op 28 januari 2020.