Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: auteursrecht en andere bepalingen

Datum: 

De Ministerraad van 21 mei 2021 keurde in 2de lezing een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rijkspersoneel goed.

Dit ontwerp van koninklijk besluit stelt nieuwe taken vast voor het federale personeel, op het gebied van intellectuele eigendom, d.w.z. werken en uitvindingen die uitsluitend door werknemers in federale overheidsdiensten zijn gecreëerd en ontwikkeld in het kader van de uitoefening van hun beroep of van opdrachten van de werkgever. Creatieve diensten zijn bijvoorbeeld het maken van een studie, een muziekcompositie, een softwareprogramma of een computerprogramma.

Het ontwerp verduidelijkt ook nog de formulering van enkele bepalingen over:

 1. Stage, evaluatie en tucht 
  • een stage begint bij voorkeur de 1ste of de 15de van de maand 
  • alleen het gedeelte van het evaluatiedossier dat betrekking heeft op de evaluatieperiode waartegen beroep wordt aangetekend, wordt naar de beroepscommissie gestuurd
  • de leidende ambtenaar die afwijkt van het advies van de beroepscommissie brengt de FOD BOSA op de hoogte van de definitieve beslissing. 
 2. Toelagen en voordelen
  • een bepaling van de geldelijke loopbaan moet het principe van voorrang van de meest gunstigste regel op een andere regel vastleggen, voor als er meer dan één bepaling tegelijkertijd op de situatie van het personeelslid moeten worden toegepast 
  • loopbaanonderbreking voor mantelzorg wordt toegevoegd aan de lijst van afwezigheden die niet worden meegeteld als de taaltoelage wordt opgeschort. 

Soortgelijke verduidelijkingen over de evaluatie en de geldelijke loopbaan werden opgenomen in het statuut voor het secretariaatspersoneel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Er wordt ook een verlof voor opdracht van algemeen belang ingesteld voor een personeelslid dat ter beschikking wordt gesteld van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex). 

Ten slotte is voor de duidelijkheid de terminologie ‘FOD Beleid en Ondersteuning’ opgenomen in regelgeving die nog verwees naar de FOD B&B, de FOD P&O en Fedict van vóór de integratie in de FOD BOSA. 

Er volgen nog een paar stappen voor de inwerkingtreding 

 • advies Raad van State 
 • ondertekening koning 
 • publicatie Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2021.