Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Berekening pro rata wedde voor een aantal toelagen

Datum: 

Persoon die geld teltVanaf januari 2021 worden een aantal toelagen die voordien niet pro rata de wedde betaald werdennu wel pro rata berekend. Niet betaalde verloven en afwezigheden kunnen vanaf dan ook een impact hebben op de toelagen die een personeelslid ontvangt.

Welke impact?

Dit heeft vooral gevolgen voor de taaltoelage die vóór januari 2021 bijna altijd volledig betaald werd.

Uitzondering 

Uitzondering zijn de verminderde prestaties wegens chronische ziekte. In dit geval werd de taaltoelage in het verleden pro rata de wedde betaald. Vanaf 1 januari 2021 wordt de taaltoelage aan 100% betaald. 

Voor de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2020 en voor de periode die betaald werd in de oude loonmotor, zullen er achterstallen uitbetaald worden. De betaaldatum van deze achterstallen wordt later gecommuniceerd. 

In de nieuwe loonmotor werd de taalpremie al aan 100% betaald. 

Wat met andere toelagen? 

Voor de andere toelagen zijn de gevolgen meestal beperkt tot de periodes disponibiliteit wegens ziekte. Voor die periodes ontvangt een personeelslid geen toelagen meer. 

Contact

Je dossierbeheerder binnen je organisatie.

Pagina laatst gewijzigd op 21 januari 2021.