Skip to main content

Covid-19: aanpak voor een verstrengde lockdown

Datum: 

De FOD Volksgezondheid publiceert in samenwerking met de FOD BOSA een nota met aanbevelingen voor federale organisaties in het kader van een verstrengde lockdown.

Deze nota vervangt de gids "COVID-19 - aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek". Ze werd opgesteld naar aanleiding van het Overlegcomité van 30 oktober 2020. 

Het doel blijft om de continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren en tegelijkertijd de werknemers van de federale organisaties en hun klanten en partners te beschermen. 

Belangrijkste aanbevelingen 

  • De (geestelijke) gezondheid van de medewerkers beschermen 
  • Telewerk verplichten 
  • Digitale toepassingen maximaal gebruiken  
  • Investeren in leren, liefst op afstand en digitaal  
  • Nieuwe communicatiekanalen gebruiken 
  • Plannen voor de toekomst voorbereiden 
  • … 

Inwerkingtreding 

Deze aanbevelingen treden in werking op 2 november 2020 en zijn van toepassing tot er nieuwe aanbevelingen worden gecommuniceerd. 

Meer info 

Lees alle aanbevelingen in de nota op Fedweb.

Pagina laatst gewijzigd op 03 november 2020.